BODY NOISES

 

Tongqi art center, Shanghai, China, June 2 - July 2012, curated by Chivalrous Cantaloup Commune. 

 

click on image to enlarge

Artists: Yang Zhenzhong, Wu Xiaojun, Cang Xin, Thomas Palme, Yan Jun, Deng Jianjin, Lu Yang, Susanne Junker, Liu Yanan, Wang Yuhong, Zhao Yang, Emmanuelle Liu Min, Yin Yi, Deng Biwen, Chen Yongwei, Xu Shijun, Liu Wenyang, Zhao Zhengrong