BODY NOISES @ TONGQI ART CENTER June 2 - July 3 2012

 

 

Curator: Chivalrous Cantaloup Commune

Artists: Yang Zhenzhong, Wu Xiaojun, Cang Xin, Thomas Palme, Yan Jun, Deng Jianjin, Lu Yang, Susanne Junker, Liu Yanan, Wang Yuhong, Zhao Yang, Emmanuelle Liu Min, Yin Yi, Deng Biwen, Chen Yongwei, Xu Shijun, Liu Wenyang, Zhao Zhengrong

Tongqi Art Center, 4-55, Nr 849 Zhongshan West Road, Shanghai, China